Aktualizacja strony 5.05.2019 r.
-Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki


HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY (1774)


Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.Adam Mickiewicz


Oda do młodości


Bez serc, bez ducha, - to szkieletów ludy!
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła!

Niechaj, kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępemi zakreśla oczy.

Młodości! ty nad poziomy
Wylatuj, a okiem słońca
Ludzkości całe ogromy
Przeniknij z końca do końca!

Patrz na dół - kędy wieczna mgła zaciemia
Obszar gnuśności zalany odmętem:
To ziemia!
Patrz, jak nad jej wody trupie
Wzbił się jakiś płaz w skorupie.
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,
To się wzbija, to w głąb wali:
Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;
A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu!
Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:
To samoluby!

Młodości! tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem młodzi przyjaciele!
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem młodzi przyjaciele!
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,
Jeżeli poległem ciałem
Dał innym szczebel do sławy grodu.
Razem, młodzi przyjaciele!
Choć droga stroma i śliska,
Gwałt i słabość bronią wchodu:
Gwałt niech się gwałtem odciska,
A ze słabością łamać uczmy się za młodu!

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten młody zdusi Centaury,
Piekłu ofiarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury.
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga,
Łam, czego rozum nie złamie!
Młodości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twoje ramie!

Hej! ramie do ramienia! spólnemi łańcuchy
Opaszmy ziemskie kolisko!
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko,
I w jedno ognisko duchy!
Dalej, bryło, z posad świata!
Nowemi cię pchniemy tory,
Aż opleśniałej zbywszy się kory,
Zielone przypomnisz lata!

A jako w krajach zamętu i nocy,
Skłóconych żywiołów waśnią,
Jednem: Stań się! z Bożej mocy
Świat rzeczy stanął na zrębie;
Szumią wichry, cieką głębie,
A gwiazdy błękit rozjaśnią: -

W krajach ludzkości jeszcze noc głucha,
Żywioły chęci jeszcze są w wojnie...
Oto miłość ogniem zionie,
Wyjdzie z zamętu świat ducha!
Młodość go pocznie na swojem łonie,
A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie.

Pryskają nieczułe lody,
I przesądy, światło ćmiące...
Witaj jutrzenko swobody,
Zbawienia za tobą słońce!

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/oda-do-mlodosci/
Aktualności.Podziękowania

por. Likus emeryt Pan Likus

Wnuczek dziękuje Dziadkowi.

Dzień dobry,
Przesyłam zdjęcie mojego Dziadka, który obecnie ma 88 lat.
Dziadek kończył Oficerską Szkołę Łączności w Zegrzu.
Czy są organizowane jakieś zjazdy kolegów z tego rocznika?

Pozdrawiam
Radomir Górski
Wnuczek Zygmunta Likus. Dnia 9-04-2019 r.


OSŁ 1957 r.

Kliknij na zdjęcieUniwersytet III wieku

Kolega Jerzy Szyszko zaprasza do wspomnień.

Absolwenci Wszech Roczników,
w szkole jest część Waszej chwały!
Bo Wy też staliście w szyku -
Wasze ślady tu zostały.

Póki są wspomnienia żywe,
opowiedzcie swe przygody.
Choćby dziwne, lecz prawdziwe,
bez bajania, lania wody.

Papier przyjmie te zwierzenia,
inni chętnie przeczytają.
Wskrześmy więc te wydarzenia -
niech nam ducha umacniają!

Fragment wiersza Kolegi Jurka - Pamięć absolwentów.

Legionowo

Szkice akwarelowe Pani Jolanty Drozd

Kalendarz Urzędu miasta z 2006 roku

Legionowo Wspomnienia zaklęte w kalendarzach Urzędu miasta Legionowo z 2005 i 2006 roku.

Legionowo końca lat sześćdziesiątych, to budowa wiaduktu nad linią kolejową na drodze Jabłonna - Zegrze, to elektryfikacja linii kolejowej Warszawa - Nasielsk. Smutne, może nie dla wszystkich, podwarszawskie miesteczko, sypialnia pracujących w Warszawie. W tym to właśnie czasie odwiedzaliśmy Legionowo, ucząc się w szkole oficerskiej.


Wiadomości
czytaj to


Informacja z dnia 2-04-2019 r.

Szanowni Koledzy!

Trwają przygotowania do dziesiątego zjazdu absolwentów WSOWŁ rocznika z 1971 roku.
Informuję, że termin spotkania (19/20 października) może ulec zmianie ze względu na październikowe wybory do Parlamentu. Rezerwowy termin zjazdu to 26/27 października. Dziękuję kolegom za uwagi dotyczące organizacji spotkania.
Do 5 września 2019 roku prosimy zgłaszać chęć udziału w spotkaniu biesiadnym.
WDW zaproponowało zmienione koszty naszego spotkania w stosunku do spotkania z 2017 r.
Podwyższono cenę noclegu w WDW, wzrosła cena obiadu i cena naszej uroczystej kolacji.
Koszt udziału w spotkaniu na dzień dzisiejszy wynosi:
- bez noclegu - 180,00 zł;
- z 1 noclegiem - 295,00 zł;
- z 2 noclegami - 402,00 zł.
Przypominam o wpłacaniu składki członkowskiej (120,00 zł) za bieżący rok.
Informuję jednocześnie, że część wpłacanej składki członkowskiej będzie brana pod uwagę w kosztach zjazdu.
Bardzo prosimy przekazać powyższe informacje Kolegom, którzy nie mają adresu e-mailowego.

W imieniu Zarządu - Jan Skośkiewicz 2 kwietnia 2019 r.


Informacja z dnia 10-03-2019 r.

Szanowni Koledzy - członkowie Zarządu!

Informuję, że:
1. Spotkanie ma "zaklepany" w Ryni termin 19/20 październik 2019 r.
Program będzie jeszcze uzgadniany. Będzie podobny jak w 2017 roku.
2. Informuję, że koszt pobytu w WDW w Ryni uległ zmianie. Zwiększyli koszt obiadu z 30,00 na 40,00 zł.
Jeden nocleg w pokoju 2-osobowym wynosi 106,00 zł. Pozostałe sprawy są podobne do poprzednich.

Po wyliczeniu kosztów pobytu w Ryni wg wyceny kierownictwa WDW, koszt udziału w spotkaniu jest mniej więcej taki:
- 175,00 zł - bez noclegu; (185,00 w 2017 r.)
- 283,00 zł - z jednym noclegiem (253,00);
- 390,00 zł - z dwoma noclegami (331,00).

Przedstawiona wycena może ulegać zmianom ale raczej niewielkim.
Gdyby były jakieś problemy będę kolegów informował na bieżąco.

Pozdrawiam.
Jan SKOŚKIEWICZ 7 marca 2019 r.


Informacja z dnia 20-02-2019 r.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarząd Stowarzyszenia potwierdza, że 19 października 2019 roku spotkamy się na kolejnym zjeździe w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu Północnym, tam gdzie w 1967 roku rozpoczeliśmy przygodę z wojskiem. Wzorem lat ubiegłych odbędzie się uroczysta kolacja w WDW w Ryni.
Termin spotkania (19/20 października 2019 r.) został uzgodniony z Kierownikiem Ośrodka Wypoczynkowego.


Wspomnienia kolegi Jerzego Szyszki nie dotarły do wszystkich zainteresowanych. Kolega Jerzy proponuje nakład uzupełniający. Prosimy zamówienia kierować do Autora, do Zarządu najlepiej mailem, listownie, lub telefonicznie. Kolega Jerzy przygotuje potrzebną ilość "Wspomnień", a w dniu zjazdu doda dedykacje.

Kolejny pomysł Kolegów to aneks do "Wspomnień" Kolegi Jerzego. Aneks ma opowiadać o naszych przygodach z lat szkolnych. Aneks ma zawierać wspomnienia zatrzymane w fotografii. Fotografie ze szczegółowym opisem czasu, miejsca, zdarzeń i postaci mogą być doskonałym miejscem prezentacji osiągnięć dziadka dla przyszłych pokoleń - np. wnuków, badaczy powojennych losów Rzeczypospolitej. Prosimy przygotować fotografie z opisem zdarzeń, osób tam widocznych i przesłać najlepiej mailem do Autora Wspomnień, czy Zarządu.
Pragnę od siebie dodać, że strona jest kosztowna. Kiedyś zniknie, aneks ze zdjęciami pozostanie i będzie wspierał gasnącą pamieć. Będzie cieszył wspomnieniami.


Informacja z dnia 20-02-2019 r.

Informuję, że konto Skarbnika powinno być otwarte i prowadzone przez kolegów: Marka Kłoczewskiego i Stanisława Goleniewskiego.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konta Stowarzyszenia informuję, że Kol. Jan Skośkiewicz zgodził się prowadzić konto na potrzeby Stowarzyszenia.

Składka roczna - 120 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Credit Agricole:
60 1940 1076 5330 0834 0000 0000
Jan SKOŚKIEWICZ
ul. Zegrzyńska 53 m. 25
05-119 LEGIONOWO
Tytułem - opłata mieciąc, rok. Zjazd w 2019 r.

Pozdrawiam Marian
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności "Promocja 1971"

jest stowarzyszeniem zwykłym byłych żołnierzy zawodowych Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego integrującym środowiska żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności, w szczególności pierwszego rocznika Absolwentów WSOWŁ promocji z 1971 roku.

W marcu 2018 r., zgodnie z nową ustawą o stowarzyszeniach otrzymałem ze starostwa pismo z prośbą o ponowne złożenie dokumentów, aby zarejestrować nasze stowarzyszenie. Po dokonaniu niezbędnych poprawek i skierowaniu pisma do Starosty Legionowskiego
stowarzyszenie zostało wpisane pod nr 29.

Pozdrawiam Janusz

Rejestracja Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Absolwentów WSOWŁ
znajdziecie Koledzy na stronie: StatutMyśl przewodnia Stowarzyszenia

Od zarania dziejów problem wolności, samostanowienia, był jednym z najistotniejszych czynników, decydujących o życiu człowieka i rozwoju społeczeństw.

Obrona wolności jest naturalnym ludzkim odruchem. W hierarchii wartości stawiana wyżej od życia. Bo wolność krzyżami się mierzy, jak napisał poeta, kompozytor, artysta Feliks Konarski o bitwie pod Monte Cassino.

Każdy naród ma swoich bohaterów, o których pamięć nie zaginie. Stanowią wzorzec do wychowywania nowych pokoleń.

Przykładów jest wiele: Maraton, Termopile, nasze powstania narodowe, Tadeusz Kościuszko, Emilia Plater, Piotr Wysocki, który porwał naród do walki, by zrzucić jarzmo zaborców.

Podchorążym dał zadania,
"trzeba umrzeć lub zwyciężyć",
porwał Naród do powstania -
nie dać dłużej się ciemiężyć.

"Piersi wasze Termopile,
na nich wróg swój impet straci -
bo zwycięstwa piękne chwile,
lecz za wolność krwią się płaci".

My, absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności promocji 1971 r. stanowimy dość zwartą grupę żołnierzy, choć z racji wieku przeniesioną w stan spoczynku. Obecnie, patrząc z perspektywy lat możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy zadania postawione nam po promocji przez dowódców, przełożonych w kraju i poza jego granicami.

Spotykamy się w wigilię naszej promocji, analizujemy wykonane zadania i zobowiązania wobec współobywateli Rzeczypospolitej. W miarę możliwości niektórzy z nas nadal pracują, służą radą i dzielą się doświadczeniem.

Motorem naszego działania jest idea zawarta w wierszu Ignacego Krasickiego - "Święta miłości kochanej Ojczyzny" - pieśni, którą rozpoczynaliśmy każdy rok akademicki. Motywuje nas też cała historia i kultura duchowa Narodu, wszystko, co poeci i pisarze minionych epok tworzyli "ku pokrzepieniu serc".

Chętnie korzystamy z nowinek technicznych i aktywnie uczestniczymy w życiu kraju. Spotykamy się coraz częściej, bo i czas nam teraz płynie coraz szybciej.

Chcemy ocalić od zapomnienia ciekawe przeżycia, przygody, wylany pot, stresy, codzienną harówkę i humor, który nad tym wszystkim górował.

Wiemy, że takich podobnie zorganizowanych grup absolwentów jest więcej. Nasze stowarzyszenie może być punktem oparcia i dla innych roczników. Zapraszamy zatem wszystkich absolwentów, którzy chcieliby się podzielić swoimi wspomnieniami lub w inny sposób z nami współpracować. Może uda się nam ocalić, choć część wielkiej spuścizny, którą tworzyło tyle roczników podchorążych.

Naszej szkoły już nie ma - ale my jeszcze jesteśmy!nuty

Słowa Jerzego Szyszki na melodię piosenki "Serce w plecaku" autora Michała Zielińskiego z 1933 roku.
Hymn stowarzyszenia

Każdy dostał wraz z gwiazdkami
plecak z sercem i buławę
i z takimi zapasami
ruszył w świat, zdobywać sławę.

Czas wciąż z nami maszerował,
z nim nie było nam po drodze,
lecz on nas nie odstępował,
wszystkim się uprzykrzył srodze.

Refren

Wtedy nam się przypomniało,
że w plecakach coś czekało,
nasze serca zapasowe,
te z promocji, prawie nowe.

Z nową werwą więc śpiewamy,
ducha swego umacniamy,
bo choć czasu nie cofniemy,
to się z nim potargujemy.
...

Szkolne mury nas wzywają,
zew ich sercem odbieramy,
one na nas wciąż czekają,
więc je chętnie odwiedzamy.

Pora zjazd zorganizować,
pamięć naszą znów odświeżyć,
żarem serca doładować -
lepiej jednak się pospieszyć.

Refren

Wtedy nam się przypomniało,
że w plecakach coś czekało,
nasze serca zapasowe,
te z promocji, prawie nowe.

Z nową werwą więc śpiewamy,
ducha swego umacniamy,
bo choć czasu nie cofniemy,
to się z nim potargujemy.


Nasza Promocja w 1971 r.

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w 1971 r.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Nasza Promocja w 1971 r.

Zdjęcie wykonane przed promocją.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd w 1986 r.

Zjazd w 1986 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd w 1991 r.

Zjazd w 1991 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd w 1997 r.

Zjazd 17 maja w 1997 roku. Jedyne zdjęcie z tego zjazdu.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd w 2001 r.

Zjazd 28 września w 2001 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd w 2007 r.

Zjazd 5 października w 2007 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd w 2011 r.

Zjazd 5 października w 2011 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd 2013 r.

Zjazd w 2013 r.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd 2015 r.

Zjazd w 2015 r.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.Zjazd 2017 r.

Zjazd w 2017 r.

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.
Zapraszam do serwisu
Wspomnienia i galerie Spacerkiem Wspomnienia Wspomnienia Zjazd Zjazd

Wspomina Jerzy Szyszko
Spacerkiem po Zegrzu
Spacerkiem po Zegrzu
WSOWŁ
Wspomnienia z WSOWŁ
Lechu
Wspomnienia Kolegi Leszka K
1986 rok
Zjazd absolwentów w 1986 roku
1991 rok
Zjazd absolwentów w 1991 roku
Galeria zainteresowań
Galeria zainteresowań

Spacerkiem po Nałęczowie
Spacerkiem po Nałęczowie
Wisior
Wspomnienia Kolegi Wisiora
Czesiu T wspomina
Wspomnienia Kolegi Czesława T.
2001 rok
Zjazd absolwentów w 2001 roku
2007 rok
Zjazd absolwentów w 2007 roku
Galeria Kolegi z LO Mrągowo
Galeria Kolegi Andrzeja A.
Spacerkiem po Kazimierzu Dolnym
Spacerkiem po Kazimierzu Dolnym
Zbyszek W wspomina
Wspomnienia Kolegi Zbyszka Włody
Bracia
Wspomnienia: dwa w jednym
2011 rok
Zjazd absolwentów w 2011 roku
2013 rok
Zjazd absolwentów w 2013 roku
Spacerkiem po Lublinie
Spacer po Lublinie
Spacerkiem po Mazowszu
Św. Katarzyna na Mazowszu

Wspomnienia Kolegi ER
Waldek wspomina
Kol. Waldemar J. wspomina
2015 rok
Zjazd absolwentów w 2015 roku
2017 rok
Zjazd absolwentów w 2017 roku
Wspomnienia
Czas na wspomnienia - Mrągowo w 2008 r.
Wspomnienia
Czas na wspomnienia - Mrągowo w 2015 r.
Wspomnienia
Wspomnienia kol. Andrzeja R.
---
...
2019 rok
Planowany zjazd absolwentów w 2019 r.
---
...

Aktualizacja strony 5 maja 2019 r.


© 2007 - 2019 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski (marianwp(at)wp.pl)