Historia Cyklu Telefoniczno-Telegraficznego WSOWŁ, później Cyklu Telekomunikacji została opisana przez Pana Mirosława Wieczorka (obejmuje lata 1944 - 1969), Pana Grzegorza Rydłowskiego (lata 1969 - 1979) i Pana Wacława Palacza (lata 1979 - 1989). Cykl Telekomunikacji zajmował się szkoleniem podchorążych, przyszłych kadr łączności Wojska Polskiego z dziedziny telekomunikacji, teletransmisji przewodowej i radioliniowej oraz komutacji i urządzeń końcowych. Pan płk mgr inż. Wacław Palacz - autor tych wspomnień, odszedł do rezerwy w dniu 10 października 1989 roku, po 40. latach służby wojskowej. Komendant WSOWŁ płk Zbigniew Chruściński pożegnał płk Wacława Palacza uroczyście w sali tradycji WSOWŁ.


Płk Wacław Palacz (jak czytamy w Kronice), "to oficer , którego droga życiowa w mundurze była nierozerwalnie związana z wojskami łączności. Absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu dalszą swoją służbę związał prawie w całości z naszą uczelnią. Piastował wiele poważnych funkcji jako dowódca kompanii i batalionu łączności Oficerskiej Szkoły Łączności. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej służbę pełnił na stanowiskach dydaktycznych do kierownika zakładu włącznie. Razem z płk Lesławem Wnukiem stworzyli kolektyw, który przez wiele lat zdobywał laury przodującej komórki organizacyjnej. Pozostawił sporo publikacji zakresu łączności przewodowej i przemyśleń, jak kierować kolektywem w różnych sytuacjach organizacyjnych. Kierowanie zespołem przekazał płk Andrzejowi Olszewskiemu."

Na zawsze Pan płk Wacław Palacz odszedł 12 grudnia 1998 roku.


Dowódcy WSOWŁ

Współczesny fragment Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.Chwila wspomnień

Kronika, której fragmenty - kserokopie, udało mi się ocalić od zapomnienia i przedstawić Państwu, opisuje historię Cyklu od 1979 roku. W tym roku, 2-go lipca płk mgr inż. Antoni Czokało przekazał obowiązki Komendanta WSOWŁ płk mgr inż. Władysławowi Urbańskiemu. 2 września 1979 roku w Warszawie - Stadion X -lecia odbyła się promocja absolwentów WSOWŁ. Promował Szef Sztabu Generalnego gen. broni Florian Siwicki.

Promocja


Komendant WSOWŁ - płk Antoni Czokało (pierwszy z prawej).

Promocja

Promował Szef Sztabu Generalnego gen. broni Florian Siwicki.

Promocja5 września 1979 roku

odbyła się w WSOWŁ wizyta Ministra Obrony Narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mongolskiej Republiki Ludowej. Cykl Telekomunikacji uczestniczył w pokazie bazy dydaktycznej, wystawie wyróżnionych prac dyplomowych.

Wizyta


Wizyta

Płk Rożek prezentuje wyróżnione prace dyplomowe.

Wizyta

Ppłk Ryszard Łożyński przedstawia bazę dydaktyczną Cyklu Telekomunikacji.

Wizyta

WSOWŁ prezentuje swoje osiągnięcia.


Ludzie dobrej roboty

Michał K

st. sierż. Michał Kubacki - instruktor CTK (wrzesień 1979 r.)

Andrzej O

ppłk mgr inż. Andrzej Olszewski - kierownik Zespołu Urządzeń Teletransmisyjnych - starszy wykładowca CTK (wrzesień 1979 r.)


12 listopada 1979 roku

odbyło się w WSOWŁ spotkanie Szefów Wojsk Łączności Okręgów Wojskowych i Rodzajów Sił Zbrojnych.

Spotkanie

14 listopada 1979 roku

odbyła się Konferencja Uczelniana ZSMP WSOWŁ

Konferencja

Na zdjęciu płk Rożek i płk Herman, a w drugim rzędzie kpt. Kubacki i mjr Zbieć.


8 września 1980 roku

odbyło się pożegnanie Kierownika Cyklu płk Jana Hermana przez kadrę cyklu. Płk J. Herman został skierowany na inne stanowisko służbowe do Ministerstwa Łączności.

Pożegnania


Pożegnania

Na zdjęciu mjr Lesław Wnuk, płk Jan Herman i kpt. Edward Wielgus.

Pożegnania

Na zdjęciu ppłk Ryszard Łożyński, pani Urszula Szuba i kpt. Wiesław Brodnicki.

Pożegnania


PożegnaniaOd nowego roku akademickiego 1981/1982 objąłem stanowisko wykładowcy Cyklu Telekomunikacji.


W styczniu 1982 roku

podsumowano okres współzawodnictwa w roku akademickim 1980/1981. Zespół Cyklu Telekomunikacji we współzawodnictwie o miano "Cyklu Przodującego" w roku szkolnym 1980/81 zajął I miejsce, za co został uhonorowany pucharem przechodnim i dyplomem.
DyplomPuchar

Dyplom i puchar.

Zespół Cyklu

Kadra Cyklu Telekomunikacji.

Zespół Cyklu

Sztab Cyklu Telekomunikacji.


Dzień otwartych koszar

Edward W

Pokaz bazy dydaktycznej CTK WSOWŁ - z uczniami szkół podstawowych kpt. mgr inż. Edward Wielgus (luty 1982 r.)


Cykl Telekomunikacji w 1982 roku, 15-go września zostaje nazwany Cyklem Techniki Łączności.Aktualizacja strony: 27 maja 2008 r.


© 2007 - 2008 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski