Historia Cyklu Techniki Łączności ciąg dalszy - autor tych wspomnień Pan płk mgr inż. Wacław Palacz.


Kronika

21. strona Kroniki CTK przemienionego w CTŁ.


29 listopada 1982 roku.

Pokaz bazy dydaktycznej

Pokaz bazy dydaktycznej Cyklu Techniki Łączności - sala radiowych urządzeń teletransmisyjnych - wojskowym przedstawicielom dyplomatycznym krajów akredytowanym w Polsce.


Dnia 8 stycznia 1983 roku

Cykl Techniki Łączności wizytował Minister Obrony Narodowej Kuby Raul Castro w towarzystwie Szefa Sztabu Generalnego Gen. Broni Floriana Siwickiego i Dowódcy WOW - Gen. Dywizji W. Oliwy.

Dnia 16 lutego 1983 roku

Cykl Techniki Łączności wizytowała grupa oficerów Akademii Spraw Wewnętrznych.

Dnia 16 lutego 1983 roku

odbył się pokaz bazy dydaktycznej Cyklu Techniki Łączności dla aktywu komsomołu Armii Radzieckiej.

Dnia 18 lutego 1983 roku

Cykl Techniki Łączności wizytował Attache morski i lotniczy ZSRR - gen. Chomienko.

W dniach 9 - 17 maja 1983 roku

odbyła się kompleksowa kontrola WSOWŁ i kontrola podchorążych IV roku WSOWŁ.

Itd., idt., ciągle ktoś wizytuje i kontroluje?Dalekopis

Fragment Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Dalekopis "Dalibor 302"
Łącznica polowa

Fragment Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Łącznica polowa "Ł-10MR"
Hmmm? Niezawodne urządzenie komutacyjne ŁP-10MR, bez elementów półprzewodnikowych.
Łącznica 30 NN

Fragment Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Ręczna centrala 30 NN.Pierwszego marca 1983 roku

Kierownik CTŁ ppłk Lesław Wnuk skierowany do Studium Języków Obcych przy OSOP w Łodzi przekazuje obowiązki Kierownika płk Wacławowi Palaczowi. Zastępcą Kierownika CTŁ zostaje ppłk Andrzej Olszewski.


Zespół TT

Zespół TT.


Zespół pułkownika Palacza

Płk Wacław Palacz z pracownikami Cyklu.


Zajęcia poligonowe

Zajęcia w terenie.


Zespół TT w akcji

Przed posiłkiem.27. marca 1983 roku

ppor. inż. Mikołaj Kułakowski odchodzi do Sekcji Wydawniczej.

Pożegnanie z Mikołajem

Na zdjęciu ppor. Mikołaj Kułakowski - kierownik laboratorium z kadrą Cyklu.

Pożegnanie z Mikołajem

Na zdjęciu kierownik Cyklu pułkownik Wacław Palacz żegna ppor. Mikołaja Kułakowskowskiego.11 - 20 kwietnia 1984 roku kompleksowa kontrola WSOWŁ.

Kontrola
Kontrola


1 września 1984 roku obowiązki Komendanta WSOWŁ obejmuje
płk dypl. Zbigniew Chruściński.40-lecie WSOWŁ. Zegrze, dnia 5 grudnia 1984 r.

"Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej z okazji 40-lecia WSOWŁ było miejscem spotkania weteranów, wychowanków szkoły z Zamościa, z Riazania i Sieradza oraz kadry dydaktycznej WSOWŁ z Zegrza.

W posiedzeniu Rady Naukowej uczestniczyły delegacje z województwa zamojskiego i sieradzkiego przywożąc pozdrowienia i wyróżnienia dla WSOWŁ i jej weteranów. Oficerska Szkoła Łączności związała swój los z gościnną ziemią tych województw.

Z naszego Cyklu w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej uczestniczyli: ppłk Lesław Wnuk, płk Wacław Palacz, ppłk Andrzej Olszewski, płk Jan Bartold i Pani Urszula Szuba.

Komendant WSOWŁ płk Zbigniew Chruściński powitał kadrę, weteranów, zaproszonych gości i otworzył uroczyste posiedzenie Rady Naukowej.

Jako drugi wystąpił Zastępca Komendanta ds. naukowych płk dr inż. J. Rozkrut. Przedstawił drogę rozwoju naszej Uczelni od chwili powstania do dnia dzisiejszego. W wystąpieniu został przedstawiony bogaty materiał analityczny zawierający wiele faktów i szczegółów z długiej i trudnej drogi w pierwszych etapach do bujnego i stabilnego, gruntownego kształcenia naszych wychowanków podchorążych i słuchaczy kursów.

Po tym wystąpieniu nastąpiło wręczenie medalu pamiątkowego 40-lecia WSOWŁ zasłużonym dla WSOWŁ i innych odznaczeń okazjonalnych.

Następnie zaproszono dostojnych gości do zwiedzania wystawy pod hasłem 'Sprzęt łączności wczoraj, dzisiaj i jutro.' Wystawa została zorganizowana na terenie nowego parku samochodowego, gdzie były eksponowane urządzenia łączności stacjonarnej i polowej na samochodach specjalnych i wozach opancerzonych, ponad to w tym samym miejscu była zorganizowana wystawa prac dyplomowych, wydawnictw własnych i osiągnięć racjonalizatorskich i nowatorskich.

Następnie goście zwiedzili sale wykładowe i ich wyposażenie w bloku szkolnym. Wykładowcy z naszego Cyklu wystąpili na wystawie i w bloku szkolnym - jako prezenterzy urządzeń łączności:

kpt. inż. Jacek Florek prezentował na wystawie polowe aparaty telefoniczne, łącznice polowe i urządzenia telegraficzne - końcowe i komutacyjne;

ppłk mgr inż. Jan Śladowski prezentował różne typy radiowych odbiorników radiokomunikacyjnych;

ppłk mgr inż. Zdzisław Deptuła prezentował radiostacje małej i średniej mocy;

mjr mgr inż. Edward Wielgus prezentował salę 104 z aparatowniami związku taktycznego;

mjr mgr inż. Marian Więckowski prezentował salę 122 z radioliniowymi urządzeniami teletransmisyjnymi i ich współpracę z polowymi urządzeniami komutacyjnymi.

30 listopada 1984 roku w sali Lustrzanej Kasyna Oficerskiego w Zegrzu odbyła się konferencja naukowa nt. '40-lecie WSOWŁ'. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście i kadra WSOWŁ. Z naszego Cyklu w konferencji udział wzięli: ppłk L. Wnuk, płk W. Palacz, ppłk A. Olszewski i płk J. Bartold. Wśród weteranów byli i nasi goście, min.: ppłk. Sylwester Grzywacz i ppłk Józef Kotuła.

Poddając się chwilowej zadumie refleksyjnej, nad twardą drogą wiodącą przez wszystkie lata 40-lecia, nad jej bogatym dorobkiem zgromadzonym we wspólnej skarbnicy wszystkich łącznościowców, a najbardziej tych którzy ją tworzyli, umacniali, doskonalili i walczyli o dobre jej imię - ALMAMATER - WSOWŁ - należy się im bardzo niski ukłon oraz serdeczna i trwała pamięć i tych co będą po nas.

Wacław Palacz"Aktualizacja strony: 27 maja 2008 r.


© 2007 - 2008 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski