Historia Cyklu Techniki Łączności ciąg dalszy - autor tych wspomnień Pan płk mgr inż. Wacław Palacz.


Zegrze, dnia 21 grudnia 1984 r.
I - sze miejsce po raz IV-ty.

Cykl Techniki Łączności w roku akademickim 1983/84 zajął pierwsze miejsce po raz czwarty we współzawodnictwie o miano "Cyklu Przodującego" WSOWŁ.

Kronika

38. strona Kroniki CTŁ.

Kronika

39. strona Kroniki CTŁ.

Kronika

40. strona Kroniki CTŁ.


24 maja 1985 roku

zorganizowaliśmy wycieczkę do Gąbina w celu zapoznania się z urządzeniami radiowej łączności znajdującymi się w wyposażeniu nadajnika radiofonicznego emitującego I program Polskiego Radia.


14 i 15 czerwca 1985 roku

zorganizowaliśmy wycieczkę do Poznania. W Śremie odbyliśmy spotkanie z dowództwem pułku łączności, wymieniliśmy doświadczenia nt. "Przygotowania absolwentów WSOWŁ do przyszłej pracy w jednostkach wojskowych."
Zwiedzaliśmy Zakłady "Teletra" w Poznaniu produkujących min. urządzenia teletransmisyjne.
Złożyliśmy kwiaty na grobie byłego kierownika Cyklu płk doc. mgr inż. Adama Suchanka na cmentarzu w Janikowie.
Zwiedzaliśmy ekspozycje Międzynarodowych Targów Poznańskich.


I - sze miejsce po raz V-ty. Zegrze, dnia 9 kwietnia 1986 r.

Cykl Techniki Łączności w roku akademickim 1984/85 zajął pierwsze miejsce po raz piąty we współzawodnictwie o miano "Cyklu Przodującego" WSOWŁ.Latem 1986 roku

Cykl otrzymał rejon III piętra nowego bloku dydaktycznego z 11 salami wykładowymi i pomieszczeniami pomocniczymi.


W dniu 24 sierpnia 1986 roku

w sali tradycji WSOWŁ pożegnaliśmy odchodzącego do rezerwy płk mgr inż. Jana Bartolda.


W 1986 roku

promocja absolwentów WSOWŁ odbyła się w Sieradzu - 31 sierpnia.


W dniu 2 września 1986 roku

odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego do pracy w Sztabie Generalnym WP Kierownika Cyklu Techniki Łączności ppłk dr inż. Lesława Wnuka. Kierownikiem Cyklu został płk Wacław Palacz, a jego zastępcą ppłk Andrzej Olszewski.


I - sze miejsce po raz VI-ty. Zegrze, dnia 19 grudnia 1986 r.

Cykl Techniki Łączności w roku akademickim 1985/86 zajął pierwsze miejsce po raz szósty we współzawodnictwie o miano "Cyklu Przodującego" WSOWŁ.


W dniu 27 stycznia 1987 roku

kolektyw Cyklu TŁ pożegnał ppłk mgr inż. Antoniego Wieczorka i st. sierżanta Jana Wojciechowskiego, którzy przeszli na inne stanowiska w pionie dydaktycznym.

Kronika

Uroczyste pożegnania.


Od września 1987 roku

Cykl Techniki Łączności WSOWŁ otrzymał zadanie kształcenia podchorążych SPR.
W tym celu powołany został nowy zespół kształcenia SPR w składzie:
ppłk mgr inż. Jerzy Tatar - kierownik zespołu;
ppłk mgr inż. Krzysztof Cichowski - wykładowca;
mjr mgr inż. Grzegorz Rydłowski - wykładowca;
kpt. mgr inż. Tadeusz Garcarz - wykładowca;
por. mgr inż. Edward Pacholski -st. instruktor;
kpt. inż. Jan Paczkowski - st. instruktor.


Zegrze, dnia 4 października 1987 r.

Bez sukcesu zakończyliśmy udział we współzawodnictwie o tytuł "Przodującego Cyklu" za rok akademicki 1986/87. Zwyciężył Cykl Taktyki Wojsk Łączności, a my zajęliśmy VI miejsce.


Kontrola studyjna w WSOWŁ - czerwiec 1988 r.

WSOWŁ została wysoko oceniona. Kontrola obejmowała całokształt organizacji kształcenia w WSOWŁ, min. planowanie i praktyczną realizację programu kształcenia, działalność poszczególnych komórek organizacyjnych pionu dydaktycznego, działalność innych pionów WSOWŁ na rzecz pionu dydaktycznego, stosunki międzyludzkie, przystosowanie bazy dydaktycznej dla potrzeb kształcenia i unowocześnianie programów kształcenia.


Od nowego roku akademickiego 1988/89

Cykl Techniki Łączności otrzymuje nową nazwę - Zakład Nauk Technicznych.


W dniu 7 września 1888 roku

w WSOWŁ odbyło się konserwatorium na temat: "Kierunki kształcenia technicznego w WSOWŁ z punktu widzenia założonych celów kształcenia".


Zegrze, dnia 15 października 1988 r.

Bez sukcesu zakończyliśmy udział we współzawodnictwie o tytuł "Przodującego Cyklu" za rok akademicki 1987/88. Zwyciężył Zakład Nauk Społeczno-Politycznych, a my zajęliśmy V miejsce.


W dniu 2 marca 1989 roku

zorganizowaliśmy wyjazdowe seminarium nt: "Kształcenie dla rozpoznania radiowego". Inicjatorem seminarium był ppłk Jan Śladowski.


W dniu 10 marca 1989 roku

pożegnaliśmy odchodzącego do rezerwy mjr mgr inż. Grzegorza Rydłowskiego.

Kronika


W ramach podnoszenia kwalifikacji

przez podchorążych w dniu 12 marca 1989 roku nasz Zakład zorganizował konkurs wiedzy technicznej.

Konkurs

Jury

Konkurs

Wręczanie nagród


Zegrze, dnia 1 października 1989 r.


Nowy rok akademicki 1989/1990 rozpoczęliśmy w nowej, zmienionej strukturze organizacyjnej.
Na bazie dwóch zakładów technicznych powstał Zakład Wojskowych Systemów Telekomunikacyjnych w składzie zespołów:
- Zespół Urządzeń Łączności,
- Zespół Eksploatacji Sprzętu Łączności.

Kierownikiem Zakładu Wojskowych Systemów Telekomunikacyjnych został
płk dr inż. Andrzej Lubański,
a jego zastępcą ppłk dr inż. Andrzej Świstek.


Zegrze, dnia 10 października 1989 r.

WSOWŁ

W tym dniu pożegnaliśmy odchodzącego do rezerwy po 40-letniej służbie płk Wacława Palacza.
I tu kończą się wspomnienia Pułkownika.


Zakład Wojskowych Systemów Telekomunikacyjnych

Kolejnym Kierownikiem po odejściu płk Andrzeja Lubańskiego był płk Andrzej Świstek,
dalej ppłk dr inż. Jacek Florek - absolwent WAT Wydział Elektroniki 1993 r.
W latach 90-tych po zmianach ustrojowych zmienił się i program szkolenia.
ZAKŁAD PROWADZI KURSY SZKOLENIOWE PRACOWNIKóW TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ SA.


W sierpniu 1995 roku

pożegnałem się z Kolegami, odszedłem w stan spoczynku w stopniu podpułkownika.


W 1997 roku

WSOWŁ przeszła do historii, jako uczelnia - kuźnia kadr wojsk łączności. Tradycję WSOWŁ przejęło Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.


22 września 1997 roku

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powołano w ZEGRZU Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności.


1 października 1997 powstało

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.Zapraszam Kolegów, miłośników Zegrza i WSOWŁ posiadających pamiątki i wspomnienia o kontakt.


Marian Więckowski, marianwp(at))wp.plAktualizacja strony: 27 maja 2008 r.


© 2007 - 2008 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski