Wspomnienia.

Kol. ER przysłał zdjęcie z podróży historycznej


1968 r. Wyzwolenie Europy Do przysięgi Obiekt pożądany Przed wartą


Do zobaczenia.

© 2007 - 2013 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski