Spotkanie.

Zapraszam do wspomnień. Spotkanie..., kiedy to było i z jakiej okazji?

Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.
Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.


Spotkanie.
Hmm.

Do zobaczenia.

© 2007 - 2009 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski