Przygoda.

Zbyszek autor wspomnień.   Kol. Zbyszek Włoda - wspomina.    Zbyszek autor wspomnień.


Zbyszek - wspomina.

Palmiry 1970 - zlot młodzieży.Przerwa w nauce.

Przerwa w nauce, październik 1967 rok.Przerwa w nauce.

Przerwa w nauce, październik 1967 rok.Przerwa w nauce.

Też przerwa w nauce.Przerwa w nauce.

Musztra.Przerwa w nauce.

Musztra.Musztra uroczysta.

Musztra uroczysta.Drużyna DSS.

Wyróżniona drużyna.Przed promocją.

Moja kompania tuż przed promocją.


Legionowo, dnia 25 marca 2008 roku. Dziękuję za wspomnienia i zdjęcia.


Do zobaczenia.


© 2007 - 2009 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski