© 2007 - 2009 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski