Wspomnienia ze Zjazdów.

Zdjęcia te to fragmenty filmów realizowanych w czasie zjazdów.
Wspominamy naszych Dowódców i Przełożonych.

Zjazd w 1986 roku.

Zjazd 1986 r. Zjazd 1986 r.
Zjazd 1986 r. Zjazd 1986 r.
Zjazd 1986 r. Zjazd 1986 r.


Zjazd w 2007 roku.

Zjazd 2007 r. Zjazd 2007 r.
Zjazd 2007 r. Zjazd 2007 r.
Zjazd 2007 r. Zjazd 2007 r.
Zjazd 2007 r. Zjazd 2007 r.
Zjazd 2007 r. Zjazd 2007 r.

Uroczysta kolacja w 2007 roku.

Zjazd 2007 r.

...

Zjazd 2007 r.

...

Zjazd 2007 r.

...

Zjazd 2007 r.

...

Zjazd 2007 r.

...

Zjazd 2007 r.

...

Zjazd 2007 r.

...


Do zobaczenia.© 2007 - 2009 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski