Zjazd absolwentów w 2019 roku.


Zjazd 2019 r.

Zjazd w 2019 r. Zdjęcie będzie dostępne w późniejszym terminie.

52. lata temu rozpoczęła się nasza przygoda opisana wierszem przez kolegę.
Czas pokarze, czy kolejne spotkanie naszego rocznika zostanie zrealizowane.



Spotkamy się na placu apelowym

Zjazd rozpocznie się uroczystą zbiórką na placu apelowym. Powitamy naszych dowódców i przełożonych.



Spotkanie w kinoteatrze

Spotkanie z Komendantem, prezentacja zamierzeń i osiągnięć Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki w kinoteatrze.
Możliwa prezentacja wspomnień absolwentów:

Wspomnienia

Wspomnienia. Absolwenci 1971

Kliknij na zdjęcie.


Wspomnimy poprzedni zjazd z 2017 roku.

Prezentacja wspomnień na stronie z przyczyn technicznych została skrócona i podzielona.

Zjazd cz. 1.

2017 Zjazd - Część I

Kliknij na zdjęcie.

Zjazd cz. 2.

2017 Zjazd - Część II

Kliknij na zdjęcie.




Spotkamy się z historią

Złożymy pokłon i kwiaty w miejscu pamięci poświęconemu mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi, a także patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.



W planie zwiedzanie Sali tradycji i obiektów szkoleniowych bloku szkolnego Centrum Szkolenia Łączności.



Będzie czas na rozmowy i biesiadę...



...


Aktualizacja strony: 2 stycznia 2018 r.

© 2007 - 2018 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski