Mazowsze - urokliwa kraina.

Wspomnienia zamknięte w kadrze.
Zapraszam.

Mazowsze.

Wierzba rosochata - symbol Mazowsza.


mazowsze
luty 2009 rok
mazowsze
wierzba rosochata
mazowsze
sarny na obiedzie
mazowsze
sarny na obiedzie
mazowsze
sarny na obiedzie
mazowsze
symbol Mazowsza
mazowsze
wiosna 2009
mazowsze
tu będą gruszki
mazowsze
zasiedlony
mazowsze
rzepak 2009
mazowsze
pracowita pszczoła
mazowsze
uwija się
mazowsze
i tak codziennie
mazowsze
urok wiosny
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
wiosna 2008
mazowsze
jesień 2008
mazowsze
jesień 2008
mazowsze
gruszki są pyszne
mazowsze
przed burzą

Zabytkowe miejsca

kościół w Łęgu Probostwie

Kościół w Łęgu Probostwie.


Znajduje się tam m.in. kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny z zabytkowym ołtarzem manierystycznym (1636), chrzcielnicą (XVII wiek), Pietą (XVI/XVII w.) oraz figurą Chrystusa Zmartwychwstałego (XVII w.)

Wikipedia - Strona Wikipedii


Parafia została erygowana 2 października 1309 r. przez bpa Jana. Uposażył ją Włodzimierz, właściciel Łęga. Około 1409 r. rozpoczęto budowę murowanego prezbiterium, do którego ok. 1470 r. dobudowano nawy z fundacji Mikołaja Dołęgi, kanonika płockiego, prepozyta kolegiaty św. Michała w Płocku.

Remonty świątyni przeprowadzono w latach 1712, 1725, 1817-1825 oraz w latach 1870-1875. Ostatni kapitalny remont przeprowadzono w latach 1977-1987 staraniem proboszcza ks. Wojciecha Stasiaka, pod kierunkiem architekta Henryka Siudera. Dokonano wówczas regotyzacji świątyni, zlikwidowano kolumny, przeprowadzono kapitalny remont więźby dachowej, wymieniono dach, tynki i instalację elektryczną. Do zabytków sztuki sakralnej należą: ołtarz główny manierystyczny z 1636 r., ufundowany przez bpa W. Tolibowskiego, chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVII w., Pieta o reminiscencjach gotyckich z XVI-XVII w. oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w.

Źródła: Strona Diecezji Płockiej
Strona Parafia pw. św. Katarzyny Łęg

Mazowsze.

Ołtarz główny.

Mazowsze.

Św. Katarzyna.

Mazowsze.

Pieta.

Mazowsze.

Chrzcielnica barokowa.

Mazowsze.

Ołtarz główny.

Mazowsze.

Św. Trójca.

Mazowsze.

Biskupi płoccy.

Mazowsze.

Biskupi płoccy.

Mazowsze.

Ołtarz główny.

Mazowsze.

Św. Katarzyna.

Mazowsze.

Organy.

Mazowsze.

Ambona.

Mazowsze.

Wejście główne.

Mazowsze.

Widok ogólny.

Zdjęcia wykonałem 20 września 2009 roku.
Korekta adresów www do Diecezji Płockiej i Parafii Św. Katarzyny 25.04.2018 r..


© 2007 - 2018 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski