Kontakt

Skład Zarządu Stowarzyszenia
Koledzy:

Prezes (przewodniczący)
Skarbnik

Jan Skośkiewicz
ul. Zegrzyńska 53 m. 25,
05-119 Legionowo
e-mail: jskoskiewicz@interia.pl,
tel. kom. 501 435 722,
tel. dom. 22 772 88 33

Z-ca Prezesa

Marian Więckowski
Warszawa
e-mail: marianwp@wp.pl
tel. kom. 666 014 176

Członek Zarządu

Jerzy Wojdalski
ul. Mehoffera
03-081 Warszawa
e-mail: jerzy.wojdalski@onet.eu,
tel. kom. 600 364 234

Waldemar Dzięgielewski
e-mail: wdziegielewski@wp.pl,
tel. kom. 506 928 906

Marek Kłoczewski


Aktualizacja: 22.01.2023 r.
© 2007 - 2023 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski