Kto jest kto

na zdjęciach wykonanych w czasie Zjazdu w 2007 roku.

Biorąc pod uwagę nieuchronny upływ czasu i zmiany, jakie czyni on na naszych obliczach, postanowiłem pomóc kolegom w rozszyfrowaniu i zapamiętaniu naszych wizerunków utrwalonych na zdjęciach, które zostały zrobione w czasie ostatniego zjazdu - w październiku 2007 roku.

Myślę, że żaden z absolwentów naszego rocznika nie jest w stanie bezbłędnie dopasować nazwiska do osób ze zdjęć. Być może udało to się niektórym zaraz po otrzymaniu zdjęć ze zjazdu, ale z całą pewnością po wielu latach będzie to niemożliwe.

Wiem, że zdjęcia te trafiły również do kolegów, którzy nie byli na tym zjeździe, a nawet do tych, którzy nie byli na żadnym zjeździe. Pragnąc pomóc w rozwiązaniu tego problemu, postanowiłem opisać dla Was Koledzy i dla samego siebie przynajmniej część zdjęć, aby oglądając je po wielu latach wiedzieć, kto się na nich znajduje.

Z wyrazami szacunku dla przełożonych i kolegów absolwentów WSOWŁ - Jerzy Szyszko.Przywitanie

Numer zdjęcia i opis:
 • 002 od lewej: Rutkowski Stanisław, Jastrzębski Marek
 • 004 przodem: Król Jan, Borcowski Zbigniew, Laskowski Romuald
 • 006 od lewej: Ćwikła Jan, Zakrzewski Lech, Wawrzkiewicz Cyprian
 • 008 Pitucha Franciszek
 • 010 Ślęzak Bogdan
 • 012 Ślęzak Bogdan, Szweda Edmund
 • 014 Pitucha Franciszek, Ślęzak Bogdan, Szweda Edmund
 • 016 Szweda Edmund, Włoda Zbigniew
 • 018 Stachyra Jerzy, Mirończuk Jerzy, Nowaczyk Jerzy
 • 020 Mirończuk Jerzy, Zakrzewski Lech, Skrzypczak Zenon
 • 022 Kaszuba Henryk, Mickiewicz Stanisław, Balwiński Jacek, Czyżyk Julian, Mikulski Tadeusz
 • 024 Skośkiewicz Jan, Piskorski Zbigniew
 • 026 przodem w głębi: Lesław Jacek, Ćwikła Jan, bokiem w głębi Jarmużek Waldemar, przodem Król Jan, Zawistowski Andrzej, bokiem Dobryniewski Andrzej
 • 028 Wojdalski Jerzy, Wawrzkiewicz Cyprian, Łotysz Jan, Grochowalski Wacław, Zawistowski Andrzej, Śliwiński (szef kompanii), Kloczkowski Marian, Dobryniewski Andrzej, Kosiorek Andrzej, Pacholik Stanisław, Latko Jerzy, Piskorski Zbigniew, Bała Józef, Warych Czesław, Jarmużek Waldemar, Siemieniuch Krzysztof
 • 030 Jabłoński Marian, Reszka Krzysztof
 • 032 Mickiewicz Stanisław, Aksamit Bogusław, Szmitkowski Adam, Mizerski Władysław, Mikulski Tadeusz
 • 034 Łotysz Jan, w głębi Chrzanowski Jan,Włoda Zbigniew, Wawrzkiewicz Cyprian dalej Czerski Eugeniusz, Borcowski Zbigniew, Lesiński Leszek, w głębi Stoń Krzysztof, Jarmużek Waldemar, Warych Czesław, Koralewski Jan, Siemieniuch Krzysztof
 • 036 Żołnierowicz Jerzy, Konopka Mirosław, Wysocki Wiesław, Kaszuba Henryk, Mickiewicz Stanisław
 • 038 Chrzanowski Jan, Grochowalski Wacław, Wawrzkiewicz Cyprian, Konopka Mirosław
 • 040 Jastrzębski Marek, Gawron Stanisław, Adamski (dowódca kompanii), Szweda Edmund, Mroziński Marian, Ślęzak Bogdan, Śliwiński (szef kompanii), Pitucha Franciszek, komendant Centrum
 • 050 Adamski (dowódca kompanii), Gawron Stanisław, Szweda Edmund, Mroziński Marian, Ślęzak Bogdan, Pitucha Franciszek, Śliwiński (szef Kompanii)
 • 062 szereg od lewej: Koralewski Jan, Piwoński Ryszard, pośrodku operator od Krzysia Pomesa, po prawej Wawrzkiewicz Cyprian, Szymkowski Wiesław robi zdjęcia
 • 064 od lewej: Reszka Krzysztof, Borcowski Zbigniew, Czyżyk Julian, Posmykiewicz Andrzej, Korbela Władysław, Balwiński Jacek, Dębek Jacek, Ławicki Jerzy, Kaźmierczak Eugeniusz, Skrzypczak Zenon, Bała Józef
 • 066 Posmykiewicz Andrzej, Korbela Władysław, Balwiński Jacek, Dębek Jacek, Ławicki Jerzy, Kaźmierczak Eugeniusz, Bała Józef, Kupis Stanisław, Wiktorko Wiesław, Żurek Julian, Rudomina Bogdan, Łakomski Roman
 • 072 Wojdalski Jerzy, Mirończuk Jerzy, Wosiecki Gabriel, Grochowalski Wacław, Mikulski Tadeusz, Jędrzejczak Tadeusz, Madziar Tadeusz, Reszka Krzysztof, Borcowski Zbigniew
 • 074 Mikulski Tadeusz, Jędrzejczak Tadeusz, Madziar Tadeusz, Reszka Krzysztof, Borcowski Zbigniew, Czyżyk Julian, Posmykiewicz Andrzej, Dębek Jacek, Ławicki Jerzy
 • 076 od prawej: Przybyła Andrzej, Goleniewski Stanisław, Kaszuba Henryk, Łotysz Jan, Czerski Eugeniusz, Lesiński Leszek, Jarmużek Waldemar, wita się Śliwinski szef kompanii i Adamski dowódca kompanii
 • 078 od prawej: Czerski Eugeniusz, Lesiński Leszek, Jarmużek Waldemar, Zakrzewski Lech, Zawistowski Andrzej, Żołnierowicz Jerzy, Antonowicz Marek, wita się Gawron Stanisław
 • 080 od prawej: Skrzypczak Zenon, Kaźmierczak Eugeniusz, Ławicki Jerzy
 • 082 od prawej: Wysocki Wiesław, Laskowski Romuald, Kloczkowski Marian, Szmitkowski Adam, Berger Tadeusz, Wesołowski Ryszard, Król Jan, Włoda Zbigniew, Warych Czesław, Mickiewicz Stanisław, Piwoński Ryszard, od lewej Bała Józef, Kupis Stanisław
 • 084 od lewej: Lesław Jacek, Pacholik Stanisław, Kwiatkowski Marian, Piskorski Zbigniew, Koralewski Jan
 • 086 od lewej: Koralewski Jan, Piwoński Ryszard, Mickiewicz Stanisław, Warych Czesław, Włoda Zbigniew, Król Jan, Wesołowski Ryszard, Berger Tadeusz, Szmitkowski Adam, Kloczkowski Marian, Laskowski Romuald, Wysocki Wiesław
 • 090 od prawej: Wawrzkiewicz Cyprian, Skoskiewicz Jan, Kłoczewski Marek, Szymkowski Wiesław, Dobryniewski Andrzej, Kosiorek Andrzej, Sadowski Zbigniew, Kamiński Zbigniew
 • 094 Berger Tadeusz, Szmitkowski Adam, Kloczkowski Marian, Laskowski Romuald, Wysocki Wiesław, Mizerski Władysław, Stachyra Jerzy, Antonowicz Marek, Żołnierowicz Jerzy, Tomaszewski Ryszard, Rutkowski Stanisław, Zakrzewski Lech, Jarmużek Waldemar
 • 098 Antonowicz Marek, Żołnierowicz Jerzy, Tomaszewski Ryszard, Rutkowski Stanisław, Zakrzewski Lech, Jarmużek Waldemar, Lesiński Leszek
 • 100 Rutkowski Stanisław, Zawistowski Andrzej, Zakrzewski Lech, Jarmużek Waldemar, Lesiński Leszek, Łotysz Jan
 • 102 Lesiński Leszek, Czerski Eugeniusz, Łotysz Jan, Kaszuba Henryk, Goleniewski Stanisław, Przybyła Andrzej, Aksamit Bogusław, Tyburek Jan, Stoń Krzysztof, Nowaczyk Jerzy, Chrzanowski Jan, Maksymowicz Jerzy, Sidor Andrzej, Latko Jerzy
 • 106 Stoń Krzysztof, Nowaczyk Jerzy, Chrzanowski Jan, Maksymowicz Jerzy, Sidor Andrzej, Latko Jerzy
 • 108 od lewej: Mroziński Marian, Szweda Edmund, Nittner Jarosław, Jabłoński Marian, Kowalczyk Józef, Pitucha Franciszek, Ślęzak Bogdan
 • 110 Grochowalski Wacław, Mikulski Tadeusz
 • 112 od prawej: Borcowski Zbigniew, Reszka Krzysztof, Madziar Tadeusz, Jędrzejczak Tadeusz, Mikulski Tadeusz, Grochowalski Wacław, Wosiecki Gabriel
 • 114 od prawej: Korbela Władysław, Posmykiewicz Andrzej, Czyzyk Julian, Borcowski Zbigniew, Reszka Krzysztof, wita się Ślęzak Bogdan i Pitucha Franciszek, Zdjęcia robi Więckowski Marian
 • 116 Balwiński Jacek, Korbela Władysław, Posmykiewicz Andrzej
 • 118 od prawej: Bała Józef, Skrzypczak Zenon, Kaźmierczak Eugeniusz, Lawicki Jerzy, Mirończuk Jerzy, Balwiński Jacek, Korbela Władysław
 • 120 Rudomina Bogdan, Żurek Julian, Wiktorko Wiesław, Kupis Stanisław, Bała Józef, Skrzypczak Zenon, Kaźmierczak Eugeniusz, Ławicki Jerzy, Balwiński Jacek
 • 122 Maj Witold, Dziuba Kazimierz, Łakomski Roman, Rudomina Bogdan, Żurek Julian, Wiktorko Wiesław, Kupis Stanisław, Bała Józef, Skrzypczak Zenon
 • 124 Trafidło Czesław, Ćwikła Jan, Maj Witold, Dziuba Kazimierz, Łakomski Roman
 • 126 od lewej: Sadowski Zbigniew, Kosiorek Andrzej, Dobryniewski Andrzej, Szymkowski Wiesław
 • 128 od lewej: Szymkowski Wiesław, Kłoczewski Marek, Skośkiewicz Jan
 • 130 od prawej: Szyszko Jerzy, Wawrzkiewicz Cyprian, Skoskiewicz Jan
 • 132 od prawej: Dziuba Kazimierz, Maj Witold, Włoda Zbigniew, Ćwikła Jan, Warych Czesław, Kamiński Zbigniew, Sadowski Zbigniew, Mickiewicz Stanisław, tyłem Trafidło Czesław, dalej Kosiorek Andrzej, Piwoński Ryszard, Dobryniewski Andrzej, Koralewski Jan, Kłoczewski Marek, Skośkiewicz Jan, Wawrzkiewicz Cyprian, Siemieniuch Krzysztof
 • 134 od lewej: Włoda Zbigniew, Maj Witold, Dziuba Kazimierz, Król Jan, Berger Tadeusz, Wesołowski Ryszard, Łakomski Roman, Rudomina Bogdan, Żurek Julian, z tyłu Kloczkowski Marian i Laskowski Romuald, dalej Wiktorko Wiesław z tyłu Wysocki Wiesław
 • 136 od lewej: Antonowicz Marek, Bała Józef, Żołnierowicz Jerzy, Skrzypczak Zenon, Rutkowski Stanisław, Kaźmierczak Eugeniusz, Zawistowski Andrzej, Ławicki Jerzy, Zakrzewski Lech, Balwiński Jacek, Jarmużek Waldemar
 • 138 od lewej: Zawistowski Andrzej, Ławicki Jerzy, Zakrzewski Lech, Balwiński Jacek, Jarmużek Waldemar, Korbela Władysław, Posmykiewicz Andrzej, Kaszuba Henryk, Aksamit Bogusław, Czyżyk Julian, Mirończuk Jerzy
 • 140 od lewej: Reszka Krzysztof, Wojdalski Jerzy, Madziar Tadeusz, Jędrzejczak Tadeusz, Mikulski Tadeusz, Stoń Krzysztof, Jabłoński Marian, Grochowalski Wacław, Nowaczyk Jerzy, Lesiński Leszek
 • 142 od prawej: Latko Jerzy, Sidor Andrzej, Maksymowicz Jerzy, Ślęzak Bogdan, Nowaczyk Jerzy, Stoń Krzysztof
 • 144 od prawej: Latko Jerzy, Sidor Andrzej, Maksymowicz Jerzy, Chrzanowski Jan, Nowaczyk Jerzy, Stoń Krzysztof, Aksamit Bogusław, Przybyła Andrzej, Czerski Eugeniusz, Lesinski Leszek, Jarmużek Waldemar, witają się Ślęzak Bogdan, Szweda Edmund, Mroziński Marian
 • 146 od prawej: Sidor Andrzej, Maksymowicz Jerzy, Chrzanowski Jan, Nowaczyk Jerzy, Stoń Krzysztof, Tyburek Jan, Siemieniuch Krzysztof kamera
 • 148 od prawej: Aksamit Bogusław, Przybyła Andrzej, Goleniewski Stanisław, Kaszuba Henryk, Czerski Eugeniusz, Lesiński Leszek, Jarmużek Waldemar
 • 152 od prawej: Jarmużek Waldemar, Zakrzewski Lech, Zawistowski Andrzej
 • 154 od prawej: Żołnierowicz Jerzy, Antonowicz Marek, Stachyra Jerzy, Mizerski Władysław
 • 156 od prawej: Stachyra Jerzy, Mizerski Władysław, Wysocki Wiesław, Laskowski Romuald, Kloczkowski Marian, Szmitkowski Adam, Król Jan
 • 160 od lewej: Maj Witold, Ćwikła Jan, Trafidło Czesław, Kamiński Zbigniew,
 • 162 od lewej: Kupis Stanisław, Wiktorko Wiesław, Żurek Julian, Rudomina Bogdan
 • 164 od lewej: Rudomina Bogdan, Łakomski Roman, Dziuba Kazimierz, Maj Witold, Ćwikła Jan, Trafidło Czesław, Kosiorek Andrzej, Dobryniewski Andrzej, Szymkowski Wiesław tyłem, Kłoczewski Marek, Wawrzkiewicz Cyprian, Szyszko Jerzy
 • 166 od prawej: Szmitkowski Adam, Berger Tadeusz, Wesołowski Ryszard, Król Jan, Włoda Zbigniew, Warych Czesław, Mickiewicz Stanisław, Skośkiewicz Jan, Koralewski Jan, Piskorski Zbigniew, Kwiatkowski Marian
 • 168 od prawej: Kloczkowski Marian, Szmitkowski Adam, Berger Tadeusz, Wesołowski Ryszard
 • 170 od prawej: Włoda Zbigniew, Warych Czesław, Mickiewicz Stanisław, Piwoński Ryszard
 • 172 od lewej: Pacholik Stanisław, Siemieniuch Krzysztof, Szyszko Jerzy, Kwiatkowski Marian, Wawrzkiewicz Cyprian, Piskorski Zbigniew, Mickiewicz Stanisław, Koralewski Jan, Szymkowski Wiesław, Skośkiewicz Jan, Piwoński Ryszard, Kłoczewski Marek, Warych Czesław, Dobryniewski Andrzej, Włoda Zbigniew, Kosiorek Andrzej, Sadowski Zbigniew, Kamiński Zbigniew, Szmitkowski Adam, Trafidło Czesław
 • 174 I szereg od dołu, od lewej: Śliwiński szef kompanii, Adamski dowódca kompanii,Rutkowski Stanisław, Pitucha Franciszek, komendant Centrum, Gawron Stanisław, Konopka Mirosław, Kamiński Zbigniew, Tyburek Jan, Sadowski Zbigniew, Mikulski Tadeusz, Kosiorek Andrzej, Grochowalski Wacław, Lesław Jacek, Trafidło Czesław, Dębek Jacek
 • II rząd: Kaszuba Henryk, Szymkowski Wiesław, Chrzanowski Jan, Szweda Edmund, Mroziński Marian, Ślęzak Bogdan, Warych Czesław, Borcowski Zbigniew, Wesołowski Ryszard, Ćwikła Jan, Maj Witold, Korbela Władysław, Piwoński Ryszard, Wawrzkiewicz Cyprian, Wiktorko Wiesław, Latko Jerzy, Wosiecki Gabriel, Stoń Krzysztof, Goleniewski Stanisław
 • III rząd: Wysocki Wiesław, Zawistowski Andrzej, Piskorski Zbigniew, Żurek Julian, Kwiatkowski Marian, Król Jan, Koralewski Jan, Kaźmierczak Eugeniusz, Balwiński Jacek, Mirończuk Jerzy, Mizerski Władysław, Posmykiewicz Andrzej
 • IV rząd: Skośkiewicz Jan, Stachyra Jerzy, Dziuba Kazimierz, Dobryniewski Andrzej, Pacholik Stanisław, Sidor Andrzej, Zakrzewski Lech, Nittner Jarosław, Jabłoński Marian, Ławicki Jerzy, Kupis Stanisław, Kłoczewski Marek
 • V rząd: Czerski Eugeniusz, Wojdalski Jerzy, Madziar Tadeusz, Rudomina Bogdan, Laskowski Romuald, Szmitkowski Adam, Włoda Zbigniew, Żołnierowicz Jerzy, Bała Józef, Reszka Krzysztof, Jarmużek Waldemar, Jędrzejczak Tadeusz, Przybyła Andrzej, Skrzypczak Zenon
 • VI rząd: Nowaczyk Jerzy, Dzięgielewski Waldemar, Lakomski Roman, Lesiński Leszek, Jastrzębski Marek, Szyszko Jerzy, Antonowicz Marek, Więckowski Marian, Mickiewicz Stanisław, Tomaszewski Ryszard, Kowalczyk Józef, Lotysz Jan, Aksamit Bogusław, Czyżyk Julian, Berger Tadeusz, Maksymowicz Jerzy
 • 178 I rząd od lewej, od dołu: Śliwiński szef kompanii, Adamski dowódca kompanii, Rutkowski Stanisław, Pitucha Franciszek, komendant Centrum, Gawron Stanisław, Konopka Mirosław, Kamiński Zbigniew
 • II rząd: Kaszuba Henryk, Wysocki Wiesław, Szymkowski Wiesław, Chrzanowski Jan, Szweda Edmund, Mroziński Marian, Ślęzak Bogdan, Król Jan, Warych Czesław, Borcowski Zbigniew
 • III rząd: Skośkiewicz Jan, Stachyra Jerzy, Zawistowski Andrzej, Piskorski Zbigniew, Żurek Julian, Kwiatkowski Marian, Koralewski Jan
 • IV rząd: Czerski Eugeniusz, Dziuba Kazimierz, Dobryniewski Andrzej, Pacholik Stanisław, Sidor Andrzej
 • V rząd: Wojdalski Jerzy, Madziar Tadeusz, Rudomina Bogdan, Laskowski Romuald, Szmitkowski Adam, Zakrzewski Lech
 • VI rząd: Nowaczyk Jerzy, Dzięgielewski Waldemar, Łakomski Roman, Lesiński Leszek, Jastrzębski Marek, Szyszko Jerzy, Antonowicz Marek, Więckowski Marian, Włoda Zbigniew
 • 182 I rząd od lewej od dołu: Warych Czesław, Tyburek Jan, Sadowski Zbigniew, Mikulski Tadeusz, Kosiorek Andrzej, Grochowalski Wacław, Jacek Lech, Trafidło Czesław, Dębek Jacek
 • II rząd: Borcowski Zbigniew, Kamiński Zbigniew, Wesołowski Ryszard, Ćwikła Jan, Maj Witold, Mirończuk Jerzy, Korbela Władysław, Piwoński Ryszard, Wawrzkiewicz Cyprian, Wiktorko Wiesław, Latko Jerzy, Wosiecki Gabriel, Goleniewski Stanisław
 • III rząd: Kaźmierczak Eugeniusz, Nittner Jarosław, Balwiński Jacek, Jabłoński Marian, Jarmużek Waldemar, Jędrzejczak Tadeusz, Ławicki Jerzy, Przybyła Andrzej, Mizerski Władysław, Kupis Stanisław, Posmykiewicz Andrzej, Kłoczewski Marek
 • IV rząd: Żołnierowicz Jerzy, Mickiewicz Stanisław, Bała Józef, Tomaszewski Ryszard, Reszka Krzysztof, Kowalczyk Józef, Łotysz Jan, Aksamit Bogusław, Czyżyk Julian, Berger Tadeusz, Maksymowicz Jerzy, Skrzypczak Zenon
 • 216 od lewej I rząd od dołu: Mirończuk Jerzy, Piskorski Zbigniew, Pitucha Franciszek, Ślęzak Bogdan, Siemieniuch Krzysztof, Dzięgielewski Waldemar, Kaźmierczak Eugeniusz, Wawrzkiewicz Cyprian
 • II rząd: Pomes Krzysztof, Nowaczyk Jerzy, Warych Czesław, Szymkowski Wiesław, Łakomski Roman, Rudomina Bogdan
Biesiada
 • 436 od lewej: Kowalczyk Józef, Kaszuba Henryk, Pawelski Witold
 • 437 Lisowski Marian, Szymkowski Wiesław, Pomes Krzysztof, Borcowski Zbigniew, Berger Tadeusz
 • 556 Szyszko Jerzy, Olkowicz (Żebracki) LeszekKomitet Organizacyjny dziękuje Koledze za nadesłane materiały.

Prosimy o przysłanie na adres Komitetu Organizacyjnego następujących danych umożliwiających zebranie naszych wspomnień.

 • Zdjęcia z okresu po promocji i aktualne,
 • Opis przebiegu służby,
 • Ukończone studia, zdobyte tytuły itp.,
 • Aktualne zdjęcia,
 • Adresy i telefony kontaktowe,
 • Refleksje na temat służby wojskowej (te poważne i te pełne humoru).© 2007 - 2009 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski