© 2007 - 2013 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski