Ostatni możliwy Zjazd absolwentów w 2021 roku.


Zjazd 2019 r.

Absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności Stowarzyszenia "Promocja w 1971 roku" na zjeździe w 2019 roku.
Dawny kwiat młodzieży.


Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.Wzorem lat ubiegłych spotkamy się na placu apelowym

Zjazd rozpocznie się uroczystą zbiórką na placu apelowym. Powitamy naszych dowódców i przełożonych.Spotkanie w kinoteatrze

Spotkanie z Komendantem, prezentacja zamierzeń i osiągnięć Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki w kinoteatrze.
Możliwa prezentacja wspomnień absolwentów:...

2021

...

...

Przyjaciele na zawsze...

...Spotkamy się z historią

Złożymy pokłon i kwiaty w miejscu pamięci poświęconemu mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi, a także patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.W planie zwiedzanie Sali tradycji i obiektów szkoleniowych bloku szkolnego Centrum Szkolenia Łączności.Będzie czas na rozmowy i biesiadę......


...


Aktualizacja strony: 24 maja 2020 r.

© 2007 - 2020 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski