Zjazd absolwentów w 2022 roku.


Zjazd 2022 r.

Zjazd absolwentów WSOWŁ promocji z 1971 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.

Powitanie na placu apelowym.

Wstępna wymiana zdań

Zjazd 2022 r.

Zjazd absolwentów WSOWŁ promocji z 1971 roku.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.Zjazd 2022 r.

Zjazd rozpoczął się uroczystą zbiórką na placu apelowym. Powitaliśmy naszych pierwszych dowódców i przełożonych.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd rozpoczął się uroczystą zbiórką na placu apelowym. Powitaliśmy naszych pierwszych dowódców i przełożonych.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.Zjazd 2022 r.

Zjazd rozpoczął się uroczystą zbiórką na placu apelowym. Powitaliśmy naszych pierwszych dowódców i przełożonych.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.

Spotkanie z historią

Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty  patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty  patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty  patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty  patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty  patronowi Centrum Szkolenia gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

Kliknij na zdjęcie, aby go powiększyć.

Spotkanie z przeszłością

Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.

Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.Zjazd 2022 r.

Zwiedzamy Izbę Pamięci, Salę Tradycji i blok dydaktyczny Oddziału Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.

Spotkanie z historią

Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty w miejscu pamięci poświęconemu mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi.Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty w miejscu pamięci poświęconemu mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi.Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty w miejscu pamięci poświęconemu mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi.Zjazd 2022 r.

Złożyliśmy pokłon i kwiaty w miejscu pamięci poświęconemu mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi.Spotkanie pokoleń w sali widowiskowej

Spotkanie z przedstawicielem Komendanta CSŁiI, prezentacja zamierzeń i osiągnięć Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki.

Wspomnienia absolwentów zapisane w pamięci:
1. powitanie zebranych w sali widowiskowej - Kol. Jan Skośkiewicz,
2. wspomnienia pisane wierszem - Kol. Jerzy Szyszko,
3. wspomnienia z minionych zjazdów - film Kol. Krzysztofa Pomesa,
4. zaproszenie do prezentacji osobistych wspomnień.


...

Wprowadzenie

Przewodniczący Zarządu powitał zaproszonych gości, powitał uczestników stowarzyszenia.
Uczciliśmy minutą ciszy tych, którzy odeszli z naszego grona, na wieczną służbę.

Dyskusje toczyły się m.in. na temat prac stowarzyszenia, oraz o terminy następnych spotkań - czy za rok, czy za dwa lata. Temat ten nie został rozstrzygnięty. W czasie biesiady był nadal dyskutowany.

Za reprezentowanie żołnierskich wartości, patriotycznych postaw, za aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem, prowadzeniem Strony Absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączniści podziękowania otrzymali:
Komendant Centrum CSŁiI, oraz
Koledzy - Lech Konopka, Jan Skośkiewicz, Jerzy Szyszko, Marian Więckowski.

Warszawa, dn. 25.11.2022 r.

Podziękowanie

Koledzy,

Bardzo dziękuję za to honorowe wyróżnienie będące podsumowaniem kolejnego etapu mojej drogi, drogi żołnierza zawodowego.

Ryngraf wojskowy jest dostojnym prezentem, prezentem miłym sercu każdego żołnierza. Tym bardziej, że otrzymuję Go od Was - Koledzy i Przyjaciele. W 1967 roku rozpoczęliśmy naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności i o tym pamiętamy.

Wyróżnienie to nawiązuje do starej, patriotycznej tradycji naszych przodków.

Jest przede wszystkim atrybutem rycerza, dziś żołnierza. Fakt ten zobowiązuje do honorowej postawy prawego żołnierza - teraz już - starego wiarusa.
Cieszę się, że mogłem kontynuować patriotyczną postawę moich przodków, którzy walczyli w Powstaniu Styczniowym, w Powstaniu Warszawskim. Wyróżniony ryngrafem, mając w pamięci postawę moich przodków, czuję się dumny z obranej drogi. Mam świadomość dobrze wykonanego zadania.
         Marian Więckowski
Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.Wspomnienia pisane wierszem prezentuje Kol. J.Szyszko

Pięćdziesiąt lat po promocji

__________________         Kol. Jerzy Szyszko

Rok ten - sześćdziesiąty siódmy -
zdarzeniami obfitował,                     1
przełomowy, piękny, trudny -
przyszłość nam ukierunkował.

To się stało wraz z maturą -
szanse się pootwierały -               2
trzeba wybrać, tylko którą?
wszystkie naraz zapraszały.

Każdy z nas miał swoją wizję,
ze snów, marzeń budowaną,          3
każdy kochał swą Ojczyznę,
z mlekiem matki już wyssaną.

Jest Ojczyzna tylko jedna,
dobrze, gdy bez polityki,                 4
Ona wszystkim jest potrzebna,
bez niej, bylibyśmy nikim.

Choć był wybór tak szeroki,
Zegrze silniej nas ciągnęło,               5
tu się zeszły nasze drogi -
no i tak to się zaczęło.

W kinie "Fala" nas zebrano -
film puszczono reklamowy,               6
gdzie dokładnie pokazano,
co kandydat ma wzorcowy.

Jest sylwetka - a trzy strzałki
cechy wzorca obrazują,                    7
skierowane w trzy kierunki,
biceps, serce, mózg wskazują.

Mózg to rozum, pojmowanie,
biceps siłę, wytrzymałość,               8
serce, czułość i kochanie -
w jednym ciele jako całość.

My to mamy? - to pytanie
każdy sobie zadać musi,                    9
odpowiedzieć także na nie -
już zbyt późno by zawrócić.

Sprawdzian wiedzy, test sprawności,
skoki do głębokiej wody -                     10
tak dosłownie, nie w przenośni -
bo o wszystko te zawody.

Wir nas porwał i zakręcił,
co niektórzy "utonęli" -                      11
chociaż szczere mieli chęci,
lecz najlepsi "wypłynęli".

Pierwszy dzień był zaskoczeniem,
płot z kolczastym drutem wkoło -           12
to wygląda jak więzienie -
oj nie będzie nam wesoło.

A w dodatku wartownicy,
co prawdziwą broń trzymają -               13
my jesteśmy ochotnicy -
przed kim tak nas ochraniają?

Nie ma nad czym się rozwodzić,
tu logiki brakowało,                                 14
trzeba było z tym się zgodzić -
wtedy już nie przeszkadzało.

Lecz nie wszyscy wytrzymali
w tych warunkach studiowanie               15
i po drodze odpadali,
mieli prawo zmienić zdanie.

...


I minęły cztery lata,
w pracy, pocie i mozole,                  16
szybko, jakby strzelił z bata,
został w sercu ślad po szkole.

Nastał dzień wyczekiwany,
to promocja, nasz dzień chwały,           17
za ten trud i pot wylany,
gwiazdki nam się należały.

Oczy swoje gdy przymkniecie,
w duszy, w głębi serca swego,               18
tę promocję odnajdziecie,
jak coś bardzo wam bliskiego.

Szyk gotowy do promocji,
matki synów wypatrują,                     19
ze wzruszenia i emocji
z trudem swoich odnajdują.

A dziewczyny, narzeczone -
ależ piękni są ci chłopcy -                    20
dumne z nas, choć zaskoczone -
tacy my poważni, obcy.

Błyskiem szabli słońce grało,
w ramię lekkie uderzenie,                    21
dreszcz emocji przeszył ciało -
dokonało się spełnienie.

Zaraz wszyscy się rozjadą
do jednostek przydzielonych,               22
z pełną głową, z werwą, swadą,
do podjęcia wyzwań nowych.

Tam nas już oczekiwano -
Wyższej Szkoły absolwenci               23
i serdecznie powitano -
teraz wiedza, sprawność, chęci.

A w jednostkach różnie było,
służba, praca i ćwiczenia,                  24
czasem gorzko, czasem miło,
ktoś wylany pot doceniał.

Rozkręcały się kariery -
to ambicje znak dawały -                  25
ale jeśli mam być szczery,
dzieciom ojca zabierały.

Tyle trudu, poświęcenia -
czas rodzinie odebrany,                    26
był już nie do odrobienia -
w pracy sukces - dom przegrany.

Z wieloletniej perspektywy
można lepiej to ocenić,                     27
jeśli krok był niewłaściwy,
już za późno by go zmienić.

Nasz czas kurczy się - niestety,
lecz przyjmijmy to z godnością,           28
wiek dojrzały ma zalety,
kojarzony jest z mądrością.

Cieszmy się tą dojrzałością,
dzieci, wnuki i prawnuki                       29
wspomagając nas miłością,
zatrzymują czasu skutki.

Powinniśmy to doceniać -
jesień życia - przyszłość naszą-             30
w złotą jesień trzeba zmieniać
i do końca trzymać fason.
Żegnamy urokliwe pełne spokoju koszary, które dawniej nie zawsze były nam miłe

Mury naszej szkoły

__________________         Kol. Jerzy Szyszko

Czym są dla nas mury szkoły? -
lat młodzieńczych wspomnieniami,            1
zdarzeń smutnych i wesołych,
co się w świat zabrały z nami.

Żyją w naszej świadomości,
jak opoka, coś trwałego,                       2
jak synonim stabilności,
echa czasu minionego.

Choć w bezruchu pozostają,
drzemie siła w nich ukryta,
swym istnieniem nas wzywają,               3
sercem głos ich można chwytać.

W sposób jakiś tajemniczy
swą energię przekazują,
nie da się jej zmierzyć, zliczyć,               4
lecz "baterie" nam ładują.

Rodzaj rehabilitacji,
chętnie szkołę odwiedzamy,                   5
doświadczamy tu sanacji,
zdrowsi duchem odjeżdżamy.

...


Jakiś zew nas tu przyzywa,
co by to nie miało znaczyć,               6
nagi instynkt się odkrywa,
nie da tego się tłumaczyć.

Pewnie fale podprogowe
szkolne mury emitują,                       7
stąd reakcje odruchowe,
które czasem nas szokują.

Podświadomość nas prowadzi,
wnętrze na wierzch wydobywa,          8
nie oszuka i nie zdradzi,
skryte chęci w nas odkrywa.

Ci, co rzadko tu bywają,
takie zjazdy głębiej czują,                   9
wolniej pamięć odnawiają,
dłużej się doładowują.

Chłońmy więc spotkania magię,
co z tych murów na nas spływa,            10
korzystajmy z niej rozważnie,
by na długo nam starczyła.

Wspomnienia z wcześniejszych zjazdów

Prezentowany film Kol. K. Pomesa

Wybrane fragmenty wspomnień z tego filmu.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Wspomnienia - kadr z tego filmu znajdziemy też na stronie zjazdu z 2011 r.

Wieczorne i nocne Polaków rozmowy trwały do późna.

Wspominaliśmy czas miniony, "ładowały się nam akumulatory" potrzebne na dalszy czas życiowej przygody. Myślimy pozytywnie i oczekujemy spokojnych czasów.
Nie chcemy, by nasze umiejętności były potrzebne. Potrzebna jest nam wszystkim spokojna przyszłość, wszak w niej będziemy dalej żyć.Wspomnienia zapisał Kol. Andrzej Rakowski

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Wspomnienia zapisał Kol. Zbigniew Borcowski

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.

Zjazd 2022 r.
Czekam na zdjęcia kolegów...


Aktualizacja strony: 25 listopada 2022 r.

© 2007 - 2022 Absolwent WSOWŁ promocji 1971 roku Marian Więckowski